Sveriges ledande experter på sanering

Demox AB är ett av Sveriges ledande företag inom sanering och rivning. Vi vänder oss till både företag och privatpersoner i hela landet. Våra tjänster innebär att vi kan ta hand om allt från inledande materialinventeringar till kostnadseffektiva husrivningar och sanering. Kort sagt tar vi helhetsansvar för hela processen – från första undersökning till slutbesiktning. Välkommen.

Sanering

Vi är saneringsexperter och utför t.ex. sanering av miljöfarliga ämnen som asbest och PCB. Vi har tillstånd av arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering i hela Sverige.

Rivning

Vi har har kunskap, teknik och maskiner för att kostnadseffektivt riva allt från historiska byggnader till moderna fastigheter, och även sektioner av hus.

Håltagning

Vi har kompetens och utrustning för att på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt utföra olika typer av håltagningar såsom borrning och sågning i betong, tegel och granit.

Intresserad av våra tjänster? Kontakta mig!

Mitt namn är Pär ”Pelle” Larsson och jag har lång erfarenhet inom rivning och sanering. Om du är intresserad av någon av våra tjänster är du varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer eller återkommer med en offert.

Pär ”Pelle” Larsson
Projektledare
Tel: 0733-14 96 00
E-post: pelle@demox.se

Sanering
Rivning
Håltagning
Asbestsanering
PCB-sanering
Materialinventering