Sanering

Demox AB utför sanering av brandskador och miljöfarliga ämnen som Asbest och PCB. Vi har lång erfarenhet av kostnadseffektiv och säker sanering av dessa ämnen och vet hur medarbetare och tredje man skyddas från exponering.

Vår specialutbildade personal tar hand om hela processen, från inventering och provtagning, till ansökan om myndighets tillstånd, genomförande och säker borttransport av de miljöfarliga materialen till godkänd deponi. Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering och följer noga gällande lagar och föreskrifter. Asbest sitter ofta på trånga ställen i källare, kulvertar, på vindar och i lägenheter, bland annat i kakelfixet i äldre badrum.

Asbestsanering

Vi utför auktoriserad asbestsanering. Vi tar hand om hela saneringsarbetet från första inventering och analys, till avslutad sanering och slutbesiktning. Vi har lång erfarenhet och kunskap kring inventering och sanering av asbest och hanterar dagligen miljöpåverkande avfall. Därför kan du vara säker på att ditt projekt får en säker hantering, både för dig och miljön. Dessutom sker det givetvis efter gällande lagar.

Ny kunskap och nya tekniker för att hantera avfallet kommer hela tiden. Därför är vi noga med att kontinuerligt utbilda vår personal och se till att vi följer våra certifieringar ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.Givetvis samarbetar vi även med myndigheter och branschorganisationer.

PCB-sanering

Demox AB utför auktoriserad PCB-sanering med inventeringar, analys och avfallshantering i hela Sverige. Vi har både lång erfarenhet och stor kunskap kring saneringen av PCB. Det gör att vi kan skydda fastigheten, miljön och vår personal från skador. Dessutom går givetvis även PCB-saneringen under vår ISO-certifiering.

En av fördelarna med att låta oss sköta saneringen är att vi tar ett helhetsansvar. Från stunden du anlitar oss till slutbesiktningen ser vi till att allt fungerar. Självklart följer vi direktiv och rekommendationer från myndigheter och branschorganisationer, som exempelvis Svenska fogbranschens riksförbund.

Inventering av farliga material

Att genomföra en materialinventering inför rivning, ombyggnation eller renovering är ett lagkrav enligt Plan- och bygglagen. Detta är något som vi på Demox AB kan hjälpa till med. Syftet med materialinventeringen är att identifiera och kartlägga vilket slags farligt avfall uppdraget kan ge upphov till och hur det ska hanteras. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och kunskap av att genomföra materialinventeringar på olika typer av byggnader.

Resultatet levereras i en utförlig rapport vilken kan användas som en del av kontrollplanen som byggherren behöver upprätta inför ansökan om rivningslov hos Byggnadsnämnden samt som underlag vid upphandling av sanerings-/rivningsentreprenör.

Intresserad av sanering? Kontakta mig!

Mitt namn är Gerth Larsson och jag är expert på våra tjänster inom sanering. Om du är i behov av sanering är du varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer eller återkommer med en offert.

Gerth Larsson
Projektledare Sanering
Tel: 0706-47 66 88
E-post: gerth@demoxab.se

Sanering
Rivning
Håltagning
Asbestsanering
PCB-sanering
Materialinventering