Håltagning

Vi har kompetens och utrustning för att på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt utföra olika typer av håltagningar såsom borrning och sågning i betong, tegel och granit samt vajersågning i betong och berg. Allt från håltagning för installationer till betongsågning av stora trappschakt.

Vi arbetar aktsamt och sorterar allt rivningsavfall noggrant och enligt gällande regelverk, mycket material kan återanvändas eller återvinnas. När uppdraget är avslutad gör vi en grovstädning där vi fraktar bort miljöfarligt avfall. Vi är noga med att kontinuerligt utbilda vår personal och se till att vi följer våra certifieringar ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Givetvis samarbetar vi även med myndigheter och branschorganisationer för att garantera dig ett bra slutresultat.

Intresserad av våra tjänster? Kontakta mig!

Mitt namn är Pär ”Pelle” Larsson och jag har lång erfarenhet inom rivning och sanering. Om du är intresserad av någon av våra tjänster är du varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer eller återkommer med en offert.

Pär ”Pelle” Larsson
Projektledare
Tel: 0733-14 96 00
E-post: pelle@demox.se

Sanering
Rivning
Håltagning
Asbestsanering
PCB-sanering
Materialinventering