Rivning

När det ska utföras rivning i en fastighet finns det många saker att beakta. Det är viktigt att man river i rätt ordning. Det blir både säkrare och man underlättar sorteringen av rivningsmassorna. Visst material ska omhändertas enligt olika miljökrav och får bara hanteras på ett visst sätt. Kanske ska också viss inredning bevaras? Då gäller det att denna inte skadas under rivningen.

Vid sk. selektiv rivning sorteras rivningsmassorna noggrant. Det som går att återvinna sorteras och separeras ut från det farliga avfallet.

En kontrollerad rivning lönar sig!

En välplanerad rivning kan faktiskt spara dig pengar. Om mängden rivningsavfall som normalt sett måste forslas bort till deponi kan minskas, genom att man sorterar upp och återvinner en stor del, sparas en hel del pengar. Vid rivning av betong och tegel kan också dessa massor ibland återanvändas som utfyllnadsmaterial vid nybyggnation.

Vi planerar rivningsarbetet noggrant

När man ska riva är det viktigt med god och gedigen planering innan arbetet sätts igång.

  • Vi utför en inspektion av platsen innan rivningen påbörjas

  • Byggnadsritningar gås igenom

  • Vi noterar vilka miljömässigt farliga material som finns i fastigheten

  • Vi hör med dig som fastighetsägare/byggherre vilka material eller konstruktioner som ev. ska bevaras

  • När vi väljer rivningsmetod utgår vi alltid ifrån byggnadens förutsättningar, rådande säkerhetsaspekter, uppskattad tidsåtgång mm.

  • Vi tar hänsyn till vår omgivning och försöker minska förekomsten av buller och damm och andra moment som kan påverka alla inblandade. Detta för att skapa så lite olägenheter som möjligt.

  • Vi brinner för ordning och reda när vi river! Var sak på sin plats!

Anlita ett tryggt rivningsföretag!

Är du i behov av en rivningsfirma som kan hjälpa dig att utföra rivning inomhus inför en planerad renovering eller nybyggnation? Kontakta oss på Demox AB! Vi har erfarenhet av både lättrivningsuppdrag, såväl som totalrivningsentreprenader. Vi demonterar alltifrån enstaka rum till hela fastigheter. Vi utför rivning i Norrköping, Östergötland samt i Stockholm, Södertälje, Uppsala, Västerås, Sundsvall och resten av Sverige.

Vi utför också asbestsanering och sanering av PCB!

Kontakta oss

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har andra funderingar?
Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss så snabbt vi kan!