Rivning

Demox AB har lång erfarenhet av rivning och återställning av mark. Vi har kunskap, teknik och maskiner för att riva allt från historiska byggnader till moderna fastigheter, och även sektioner av hus.

Varje rivningsuppdrag inleds med en inventering och analys. Där tar vi reda på vilken teknik som är bäst för ditt rivningsprojekt, och även vilken typ av avfall och sortering vi ska använda. Det är även här vi upptäcker om vi måste sanera PCB eller asbest i huset. Från och med analysen tar vi ansvar och driver projektet ända fram till slutbesiktningen. Vi är auktoriserade både för PCB- och asbestsanering och har bred erfarenhet av att hantera dessa ämnen.

När rivningen är avslutad gör vi en grovstädning där vi fraktar bort miljöfarligt avfall. Därefter gör vi en selektering för att avgöra vad som ska lämnas till deponering och återvinning.

Tungrivning

Vi har kompetens och utrustning för att på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt totalriva allt från villor, industribyggnader och större fastigheter till brokonstruktioner. Vi river aktsamt och sorterar rivningsavfallet, mycket kan återanvändas eller återvinnas. Vi utför även komplicerade rivningar i trånga innerstadsmiljöer där det ställs extra höga krav på att rivningen är tyst och dammfri. Likaså att säkerheten för tredje man och egen personal garanteras samt att arbetsplatser i omgivningen störs minimalt.

Selektiv rivning

Vi har kompetens och utrustning för att på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt utföra selektiv rivning av till exempel betongvalv, innerväggar, fasader undertak, yttertak installationer med mera. Vi utför allt från rivning av bara vissa delar till helt stomren fastighet. Vi river aktsamt och sorterar rivningsavfallet noggrant så att så stor del som möjligt av rivningsmassorna kan återanvändas eller återvinnas.

Intresserad av våra tjänster? Kontakta mig!

Mitt namn är Pär ”Pelle” Larsson och jag har lång erfarenhet inom rivning och sanering. Om du är intresserad av någon av våra tjänster är du varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer eller återkommer med en offert.

Pär ”Pelle” Larsson
Projektledare
Tel: 0733-14 96 00
E-post: pelle@demox.se

Sanering
Rivning
Håltagning
Asbestsanering
PCB-sanering
Materialinventering