Våra tjänster

Vi har vår bas i Norrköping och Stockholm men arbetar i hela Sverige. Tack vare att vi är verksamma inom många områden gällande rivningar och sanering får vi ofta en bättre helhetssyn än kollegorna i branschen. Här är några av de områden vi är aktiva inom. Kontakta oss om du har frågor, eller vill ha en offert..

Sanering

Vi utför sanering av brandskador och miljöfarliga ämnen som Asbest och PCB åt både företag och privatpersoner över hela landet. Vi har lång erfarenhet av kostnadseffektiv och säker sanering och vet hur vi skyddar både oss själva och dig från exponering. Vår specialutbildade personal tar hand om hela processen, från inventering och provtagning, till ansökan om myndighetstillstånd, genomförande och säker borttransport av de miljöfarliga materialen till godkänd deponi.

Rivning

Demox AB har lång erfarenhet av rivning och återställning av mark. Vi har kunskap, teknik och maskiner för att riva allt från villor, industribyggnader och större fastigheter. Varje rivningsuppdrag inleds med en inventering och analys där vi tar reda på vilken teknik som är bäst för ditt rivningsprojekt, och även vilken typ av avfall och sortering vi ska använda. När rivningen är avslutad gör vi en grovstädning där vi fraktar bort miljöfarligt avfall.

Håltagning

Vi utför på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt olika typer av håltagningar såsom borrning och sågning i betong, tegel och granit samt vajersågning i betong och berg. Allt från håltagning för installationer till betongsågning av stora trappschakt. Vi arbetar aktsamt och sorterar allt rivningsavfall noggrant och enligt gällande regelverk. Givetvis samarbetar vi även med berörda myndigheter för att garantera dig ett bra slutresultat.

Intresserad av våra tjänster? Kontakta mig!

Mitt namn är Pär ”Pelle” Larsson och jag har lång erfarenhet inom rivning och sanering. Om du är intresserad av någon av våra tjänster är du varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer eller återkommer med en offert.

Pär ”Pelle” Larsson
Projektledare
Tel: 0733-14 96 00
E-post: pelle@demox.se

Sanering
Rivning
Håltagning
Asbestsanering
PCB-sanering
Materialinventering