PCB-sanering

Ska du utföra rivning eller renovering i ett hus eller en fastighet som byggdes mellan 1956 – 1973 och där PCB-sanering inte har utförts ännu? Vi på Demox AB har lång erfarenhet av PCB-sanering och vi arbetar alltid utifrån svenska fogbranschens riksförbunds branschstandard och med största säkerhet för miljö och person i åtanke.

Vad är PCB?

PCB är ett samlingsbegrepp för en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som är svåra för miljön att bryta ner. Förkortningen PCB står för: Polyklorerade bifenyler.

Varför är PCB farligt?

Användningen av PCB förbjöds år 1972 då det visade sig påverka djurs och människors fortplantningsförmåga, nervsystem och immunförsvar m.m. På grund av att ämnena är svåra att bryta ner är de också klassade som miljöfarliga.

Är inte alla fastigheter redan PCB-sanerade?

Den 30:e juni 2016 skulle all PCB i fog och golvmassor vara sanerade men det finns fortfarande fastigheter som inte är sanerade. Enligt PCB-förordningen (SFS 2007:19) måste du som fastighetsägare utföra en PCB-sanering om din fastighet har PCB-halter över 500 mg/kg. Hör av dig till oss!

I vilka material kan PCB finnas?

Speciellt under åren 1956 – 1973 användes PCB ofta i bl.a. elektrisk utrustning så som transformatorer och kondensatorer, som mjukgörare i plast och fogmassor, i isolerrutor och färger. Anar du att din fastighet innehåller PCB? Kontakta oss så utför vi en kontroll.

Hur vi utför PCB-sanering

När vi utför PCB-sanering följer vi branschföreningen SFR:s rekommenderade metoder vid sanering. Vi samlar upp allt saneringsmaterial i slutna emballage. Vi separerar detta avfall från det övriga och hanterar det som Farligt avfall (FA).

Vi hjälper dig att sanera PCB i din fastighet! Kanske ska du utföra omfattande renoveringar eller riva hela fastigheten? Då är det mycket viktigt att allt farligt avfall hanteras på ett korrekt sätt. Vi på Demox AB har lång erfarenhet som saneringsfirma. Kontakta oss för en trygg och prisvärd sanering!

Kontaktformulär