Rivning i Norrköping

Letar du efter en erfaren rivningsfirma i (eller kring) Norrköping som kan hjälpa dig att utföra rivning inomhus inför en planerad renovering eller totalrivning av en fastighet inför nybyggnation? Kontakta oss på Demox AB! Vi har erfarenhet av både lättrivningsuppdrag, såväl som totalrivningsentreprenader. Vi demonterar alltifrån enstaka rum till hela fastigheter. Vi utgår ifrån Norrköping, där vårt kontor ligger.

Anlita ett tryggt rivningsföretag!

Kanske har du köpt en äldre fastighet eller en villa som är i behov av mer omfattande renovering? Eventuellt misstänker du att det finns asbest i byggmaterialet? Vi på Demox hjälper dig både med provtagning och sanering av asbest och rivning av de flesta material.

Det är mycket viktigt att en rivning utförs i rätt ordning. Det gör både arbetet säkrare och förenklar sorteringen av rivningsmassorna. Visst material ska omhändertas enligt olika miljökrav och får bara hanteras på ett visst sätt. Kanske ska också viss inredning bevaras? Då gäller det att denna inte skadas under rivningen.

Vid sk. selektiv rivning sorteras rivningsmassorna noggrant. Rivningsmassor som går att återvinnas sorteras och separeras ut från det farliga avfallet.

En kontrollerad rivning lönar sig!

En välplanerad rivning kan faktiskt spara dig pengar. Om mängden rivningsavfall som normalt sett måste forslas bort till deponi kan minskas, genom att man sorterar upp och återvinner en stor del, sparas en hel del pengar. Vid rivning av betong och tegel kan också dessa massor ibland återanvändas som utfyllnadsmaterial vid nybyggnation. Vi planerar rivningsarbetet tillsammans med dig som kund!

Demox AB – din trygga rivningsfirma i Norrköping

Är du intresserad av att ta kontakt med oss? Hör av dig via telefon, email eller fyll i kontaktformuläret nedanför så återkommer vi till dig så snart vi bara kan!

Kontaktformulär