Rivning i Södertälje

Är du i behov av en trygg och kompetent rivningsfirma i Södertälje? Vi på Demox river delar eller hela byggnader (om du ska bygga nytt). Hör av dig till oss på Demox AB! Vi har erfarenhet av både lättrivningsuppdrag, såväl som totalrivningsentreprenader. Vi demonterar alltifrån enstaka rum och inredning till hela fastigheter. Vi utför också asbestsanering och sanering av PCB!

Anlita ett tryggt & seriöst rivningsföretag!

Äger du en äldre fastighet i Södertälje som du planerar att modernisera eller riva totalt? Eller också har du fått tag i en bra tomt där det står en äldre fastighet som du nu vill riva helt eller delvis? Eventuellt misstänker du att det finns asbest i byggmaterialet? Vi på Demox hjälper dig även med asbestsanering och provtagning och vi kan utföra rivning av de flesta byggmaterial (inte bara de sedvanliga som trä, sten, betong).

När man utför en rivning så är det mycket viktigt att allt utförs i rätt ordning. Det gör både arbetet säkrare och förenklar sorteringen av rivningsmassorna. Enligt olika ställda miljökrav så ska visst byggnadsmaterial omhändertas och hanteras på ett särskilt sätt. Det kan också vara så att du vill bevara en del av den ursprungliga inredningen. Då gäller det att den inte skadas under rivningen.

Vid sk. selektiv rivning sorteras rivningsmassorna noggrant. Rivningsmassor som går att återvinnas sorteras och separeras ut från det farliga avfallet.

En selektiv och genomtänkt rivning lönar sig!

En välplanerad rivning kan faktiskt spara dig pengar. Om mängden rivningsavfall som normalt sett måste forslas bort till deponi kan minskas (genom att man sorterar upp och återvinner en stor del) sparas en hel del pengar. Om man river material som ex. betong och tegel så kan man passa på att använda dessa massor som utfyllnadsmaterial när man bygger nytt. Vi planerar rivningsarbetet tillsammans med dig som kund!

Demox AB – för trygg rivning i Södertälje

Är du intresserad av att ta kontakt med oss? Hör av dig via telefon, email eller fyll i kontaktformuläret nedanför så återkommer vi till dig så snart vi bara kan!

Kontaktformulär