Rivning i Sundsvall

Behöver du utföra rivning av en fastighet i Sundsvall? Är du i behov av en rivningsentreprenör som har lång erfarenhet av selektivrivning vid rivning inomhus? Vi på Demox AB sorterar rivningsmassorna på ett miljövänligt och välplanerat vis. Kontakta oss på Demox AB! Vi har erfarenhet av både lättrivningsuppdrag, såväl som totalrivningsentreprenader. Vi demonterar alltifrån enstaka rum till hela fastigheter. Vi utför rivningar i hela landet. Vi utför också asbestsanering och sanering av PCB!

Anlita ett tryggt rivningsföretag!

Kanske har du köpt en äldre fastighet eller en villa som är i behov av mer omfattande renovering? Vi hjälper dig att riva inredning och bevara sådant som ska återanvändas. Om det finns asbest eller PCB så har vi tillstånd att utföra sanering och rivning av dessa material.

Det är mycket viktigt att en rivning utförs i rätt ordning. Det gör både arbetet säkrare och förenklar sorteringen av rivningsmassorna. Visst material ska omhändertas enligt olika miljökrav och får bara hanteras på ett visst sätt. Kanske ska också viss inredning bevaras? Då gäller det att denna inte skadas under rivningen.

Vid sk. selektiv rivning sorteras rivningsmassorna noggrant. Rivningsmassor som går att återvinnas sorteras och separeras ut från det farliga avfallet.

En miljövänlig rivning lönar sig!

En välplanerad rivning kan faktiskt spara dig pengar. Om mängden rivningsavfall som normalt sett måste forslas bort till deponi kan minskas, genom att man sorterar upp och återvinner en stor del, sparas en hel del pengar. Vid rivning av betong och tegel kan också dessa massor ibland återanvändas som utfyllnadsmaterial vid nybyggnation. Vi planerar rivningsarbetet tillsammans med dig som kund!

Demox AB – din trygga rivningsfirma

Är du intresserad av att ta kontakt med oss? Hör av dig via telefon, email eller fyll i kontaktformuläret nedanför så återkommer vi till dig så snart vi bara kan!

Kontaktformulär