Rivning i Uppsala

Planerar du att riva en fastighet i Uppsala med omnejd? Vi på Demox har stor erfarenhet av rivningsarbeten och entreprenader. Vi utför selektiv rivning inomhus. Det kan handla om rivning av vissa delar av en fastighet eller totalrivning – allt efter dina behov. Kontakta oss på Demox AB om du är i behov av lättrivning eller totalrivningsentreprenad.

Anlita ett tryggt rivningsföretag!

Kanske är du i behov av en rivningsfirma eftersom du planerar att renovera en äldre fastighet i Uppsala eller kanske har du köpt en tomt där det redan står en äldre byggnad som behöver rivas så du kan bygga nytt på samma plats? Då är det viktigt att anlita ett kunnigt rivningsföretag! Vi har även tillstånd att riva asbest och PCB-material och hjälper dig gärna ta prover om du misstänker förekomst av dessa material i din byggnad.

Vid sk. selektiv rivning sorteras rivningsmassorna noggrant. Rivningsmassor som går att återvinnas sorteras och separeras ut från det farliga avfallet. Det är mycket viktigt att en rivning utförs i rätt ordning. Det gör både arbetet säkrare och förenklar sorteringen av rivningsmassorna. Visst material ska omhändertas enligt olika miljökrav och får bara hanteras på ett specifikt vis. Kanske vill du också att en del av den gamla inredningen bevaras, så du kan använda den igen? Då gäller det att riva varsamt för att undvika skador på det materialet du vill spara.

En planerad och kontrollerad rivning lönar sig!

En välplanerad rivning kan faktiskt spara dig pengar. Om mängden rivningsavfall som normalt sett måste forslas bort till deponi kan minskas, genom att man sorterar upp och återvinner en stor del, sparas en hel del pengar. Vid tegel- och betongrivning bör man ha i åtanke att dessa material på ett smart sätt kan återanvändas som utfyllnadsmaterial vid nybyggnation. Vi planerar såklart alltid rivningsarbetet tillsammans med dig som kund!

Demox AB – din trygga rivningsfirma i Uppsala

Har du frågor eller vill anlita oss för rivning i Uppsala? Tveka inte att ta kontakt med oss! Hör av dig via telefon, email eller fyll i kontaktformuläret nedanför så återkommer vi till dig så snart vi bara kan!

Kontaktformulär