Rivning i Västerås

Behöver du få rivning utfört i och kring Västerås? Kontakta oss på Demox AB, vi är en erfaren rivningsfirma som arbetar i stora delar av Sverige. Vi hjälper dig att utföra rivning inomhus, såväl som totalrivning av hela fastigheter. Finns det asbest eller PCB i fastigheten har vi även tillstånd att riva och omhänderta dessa material. Vi demonterar alltifrån enstaka rum till hela fastigheter. Läs mer om de tjänster vi erbjuder inom asbestsanering och sanering av PCB!

Anlita en trygg rivningsfirma!

Oavsett om du ska riva en gammal byggnad och bygga nytt eller bara riva vissa delar så måste arbetet planeras noggrant. Är fastigheten byggd någon gång på 1960-70-talet kan det finnas risk att byggmaterialet innehåller asbest. Vi hjälper dig både med ev. provtagning och sanering av asbest och rivning av de flesta material.

Det är mycket viktigt att en rivning utförs i rätt ordning och på rätt sätt. Genom att arbeta på ett strukturerat sätt skapas en säkrare arbetssituation, samtidigt som sorteringen av rivningsmassorna förenklas. Materialet måste också sorteras upp efter hur det ska omhändertas och hanteras (enligt olika miljökrav). Då bara delar av en fastighet ska rivas är det viktigt att riva med försiktighet, så man inte skadar material och inredning som ska bevaras.

Vid sk. selektiv rivning sorteras rivningsmassorna noggrant. Rivningsmassor som går att återvinnas sorteras och separeras ut från det farliga avfallet.

En kontrollerad rivning sparar dig pengar!

När man planerar en rivning på ett bra sätt kan man faktiskt spara en del pengar. Om mängden rivningsavfall som normalt sett måste forslas bort till deponi kan minskas, genom att man sorterar upp och återvinner en stor del, undviks onödiga transportkostnader. Vid rivning av betong och tegel kan också dessa massor ibland återanvändas som utfyllnadsmaterial vid nybyggnation. Vi planerar rivningsarbetet tillsammans med dig som kund!

Demox AB – för en trygg och planerad rivning i Västerås

Är du intresserad av att ta kontakt med oss? Hör av dig via telefon, email eller fyll i kontaktformuläret nedanför så återkommer vi till dig så snart vi bara kan!

Kontaktformulär